017 426 892 * 062 426 037 * 062 426 047 info@geoplan.rs

Geodetska organizacija je osnovana 2002. godine kao Geodetski biro GEOPLAN Vranje.

  1. godine promenom pravne forme preduzeće posluje kao PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GEODETSKE I PROJEKTANTSKE USLUGE GEOPLAN DOO VRANJE.

Preduzeće obavlja stručne geodetske poslove na održavanju premera, katastra nepokretnosti, katastra zemljišta i vodova, kao i sve geodetske radove za posebne potrebe.

Vrši premeravanje i snimanje svih vrsta objekata, parcela i vodova, izradu situacionih i katastarsko-topografskih planova za potrebe projektovanja, izradu predloga za parcelaciju, projekata geodetskog obeležavanja i sva ostala geodetska merenja.

Ostale delatnosti:

– Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju  poslovnih,stambenih,pomoćnih i svih drugih objekata

– Posredovanje u prodaji i iznajmljivanju nekretnina