017 426 892 * 062 426 037 * 062 426 047 info@geoplan.rs

PARCELACIJA – PREPARCELACIJA

Parcelacija se vrši kada investitor od dve ili više parcela želi da formira jednu parcelu zbog izgradnje objekata.

Preparcelacija se vrši kada investitor od jedne parcele želi da formira dve ili više parcela zbog izgradnje objekata.

ELABORAT GEODETSKIH RADOVA

Elaborat geodetskih radova, koji je sastavni deo izveštaja o zatečenom stanju objekta izrađuje se u skladu sa propisima o državnom premeru i katastru.

OBNOVA GRANICA – OMEĐAVANJE

Obnavljanje granica parcele (omeđavanje) je obeležavanje graničnih tačaka parcele na terenu propisanim belegama, prema podacima iz katastra.

 

PRAĆENJE IZVOĐENJA RADOVA

 

Prilikom izvođenja građevinskih radova (izgradnja objekata, saobraćajnica, vodova…) potrebno je tokom izgradnje pratiti radove.

 

ISKOLČAVANJE TEMELJA

Na osnovu uslova iz lokacijske dozvole i projektne dokumentacije vrši se obeležavanje regulacione i građevinske linije, tačke osovine temelja…

IZRADA GEODETSKIH PODLOGA

Pre početka izrade projekta potrebni je izvršiti snimanje terena i uraditi geodetsku podlogu koja će služiti za projektovanje.